Ubytování Kunžak Strmilov Komorník

Sdružení korespondenčního šachu v České republice
Sdružení korespondenčního šachu v České republice


STARTOVNÍ LISTINA


Název turnaje: 7. mistrovství ČR čtyřčlenných družstev


1. liga 2006 –2007 – 1. šachovnice


Zkratka turnaje: 7. MČR – 4D – 1L – 1Š (uvádějte při korespondenci s rozhodčím a soupeři)

Zahájení turnaje: 01. 02. 2006

Ukončení turnaje: 31. 08. 2007


Poř. č. příjmení a jméno poštovní a e-mailová adresa narozen ELO VT


1. LOUNEK Jan 155 00 Praha 515, Okruhová 5 521218 2422 M

lounek.j@volny.cz

2. HOSTINSKÝ Jiří 533 32 Čepí, Jezbořice 61 550903 2403 M

jiri.host@tiscali.cz

3. HÁLA Martin 155 00 Praha 515, Přecechtělova 2429 581030 2368 M

hala@mat.fsv.cvut.cz

4. NEJTEK Jiří 109 00 Praha 111, Rezlerova 298 450809 2360 KM

jnejtek@chello.cz

5. HÝBL Vladislav 102 00 Praha 102, Bruslařská 1186/14 491007 2303 KM

hybl@netforce.cz

6. NEDOMA Petr 411 11 Sulejovice, Husova 247 630416 2298 KM

----------------------

7. TOMEČEK Jan 736 01 Havířov 1, U Stromovky 267/14 561113 2200 --

tomecekjan@volny.cz

8. PECKA Josef 293 01 Mladá Boleslav 1, Na Radouči 938/II 460630 2261 KM

josef.pecka@tiscali.cz

9. PYTLIK Lešek 390 05 Tábor 5, Budapešťská 2788 480525 2387 M

lpytlik@volny.cz

10. ZIMNIOK Lubomír 735 06 Karviná 6, Osvobození 1686/21 650924 2200 --

zimniok@iol.cz

11. TRŠ Jan 708 00 Ostrava 8, Hlavní 683/108 441015 2252 KM

trs.jan@tiscali.cz

12. LEINER Raimund 360 01 Karlovy Vary 1, Nám. M. Horákové 7 370411 2317 KM

-----------------------

13. MEZERA Lukáš 370 01 České Budějovice 1, Karla IV. 12 781113 2284 KM

lukas.mezera@volny.cz

14. MATĚKA Petr 256 65 Líbeznice, Bášť 245 570725 2202 M

p.mateka@centrum.cz

15. NEČESANÝ Zdeněk 750 02 Přerov 2, Kozlovská 9 261124 2190 KM

necesany@medialine.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koeficient turnaje: 2296 Vítěz této skupiny získává titul mistr šachu (MŠ)!Barvy kamenů: hráč číslo má bílé kameny s hráčem číslo

1 2 4 6 8 10 12 14

2 3 5 7 9 11 13 15

3 1 4 6 8 10 12 14

4 2 5 7 9 11 13 15

5 1 3 6 8 10 12 14

6 2 4 7 9 11 13 15

7 1 3 5 8 10 12 14

8 2 4 6 9 11 13 15

9 1 3 5 7 10 12 14

10 2 4 6 8 11 13 15

11 1 3 5 7 9 12 14

12 2 4 6 8 10 13 15

13 1 3 5 7 9 11 14

14 2 4 6 8 10 12 15

15 1 3 5 7 9 11 13


Hraje se jednokolově, podle Pravidel korespondenčního šachu v ČR pro hru klasickou poštou platných od 1. 1. 2006!


Výsledky této skupiny budou započítány do LOK SKŠ v ČR i LOK ICCF!!!


Rozhodčí: Kukačka Václav 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Višňová 919

e-mail: vaclav.kukacka@tiscali.cz

http://sweb.cz/vaclav.kukacka


Odhadce: odhady zajišťuje vedoucí sboru odhadců SKŠ v ČR – p. Zdeněk Jeřábek.


Partie k odhadům zašle kapitán družstva rozhodčímu, a to nejpozději do 15. 9. 2007. Všechny podklady k odhadu předá hráč kapitánovi ve trojím vyhotovení.

V podkladech hráč neuvádí jména hráčů, ani se nepodepisuje a vyjadřuje se jen

slovy bílý / černý, aby byla zaručena anonymita odhadované partie u odhadců.  V záhlaví uvede, kdo rozbor zpracoval (bílý / černý).

Arbitr: Kočí Vladimír 700 30 Ostrava 30, Volgogradská 30

e-mail: koci@skscr.cz