Ubytování Kunžak Strmilov Komorník

Sdružení korespondenčního šachu v České republice
Sdružení korespondenčního šachu v České republice


STARTOVNÍ LISTINA


Název turnaje: 7. mistrovství ČR čtyřčlenných družstev


1. liga 2006 –2007 – 2. šachovnice


Zkratka turnaje: 7. MČR – 4D – 1L – 2Š (uvádějte při korespondenci s rozhodčím a soupeři)

Zahájení turnaje: 01. 02. 2006

Ukončení turnaje: 31. 08. 2007


Poř. č. příjmení a jméno poštovní a e-mailová adresa narozen ELO VT


1. PRAVEC Ladislav 738 01 Frýdek-Místek 1, Na Kopci 2685 450225 2401 MŠ

Lpravec@centrum.cz

2. NÝVLT Zdeněk 621 00 Brno 21, Renčova 28 551214 2302 MŠ nyvlt@skscr.cz

3. JANDOVSKÝ Viktor 102 00 Praha 102, Bruslařská 14 500727 2268 KM jandovsky@volny.cz

4. DĚDINA Miroslav 102 00 Praha 102, Strašnická 1139/6 521114 2302 KM mdedina@chello.cz

5. POSTL Rostislav 435 42 Litvínov 8, Luční 305 610502 2319 KM

PostlR@seznam.cz

6. TOMAN Antonín 377 04 Jindřichův Hradec 4, Vajgar 584/III 661106 2248 KM

ant.toman@tiscali.cz

7. ŠPLÍCHAL Stanislav 700 30 Ostrava 30, Bedrnova 6 630802 2258 KM

st.splichal@tiscali.cz

8. JIRKŮ Jaroslav 377 01 Jindřichův Hradec 1, Hospříz 57 460411 2292 KM

jirku64@centrum.cz

9. BAŤKA Josef 503 51 Chlumec nad Cidl., Skochovice 105 521120 2260 KM

----------------------

10. VOŠAHLÍK Jiří 323 00 Plzeň 23, Břeclavská 10/58 620916 2328 MŠ

jivos@seznam.cz

11. BEDNAŘÍK Radovan 282 01 Český Brod, Prokopa Velikého 116 410802 2201 KM

radovan.bednarik@volny.cz

12. HLADEČEK Miloslav 360 05 Karlovy Vary 5, Čankovská 2 481201 2281 M

----------------------

13. KŮTA Miroslav 386 01 Strakonice 1, Stavbařů 210 530310 2248 KM

miroslav.kuta@worldonline.cz

14. MIKOŠKA Josef 742 58 Příbor, Březinova 394 500807 2149 KM

josef.mikoska@quick.cz

15. TKÁČ Leopold 700 30 Ostrava 30, Krakovská 1103/11 261107 2122 KM

leotkac@tiscali.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koeficient turnaje: 2265


Barvy kamenů: hráč číslo má bílé kameny s hráčem číslo

1 2 4 6 8 10 12 14

2 3 5 7 9 11 13 15

3 1 4 6 8 10 12 14

4 2 5 7 9 11 13 15

5 1 3 6 8 10 12 14

6 2 4 7 9 11 13 15

7 1 3 5 8 10 12 14

8 2 4 6 9 11 13 15

9 1 3 5 7 10 12 14

10 2 4 6 8 11 13 15

11 1 3 5 7 9 12 14

12 2 4 6 8 10 13 15

13 1 3 5 7 9 11 14

14 2 4 6 8 10 12 15

15 1 3 5 7 9 11 13


Hraje se jednokolově, podle Pravidel korespondenčního šachu v ČR pro hru klasickou poštou platných od 1. 1. 2006!Rozhodčí: Kukačka Václav 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Višňová 919

e-mail: vaclav.kukacka@tiscali.cz

http://sweb.cz/vaclav.kukacka


Odhadce: odhady zajišťuje vedoucí sboru odhadců SKŠ v ČR – p. Zdeněk Jeřábek.


Partie k odhadům zašle kapitán družstva rozhodčímu, a to nejpozději do 15. 9. 2007. Všechny podklady k odhadu předá hráč kapitánovi ve trojím vyhotovení.

V podkladech hráč neuvádí jména hráčů, ani se nepodepisuje a vyjadřuje se jen

slovy bílý / černý, aby byla zaručena anonymita odhadované partie u odhadců.  V záhlaví uvede, kdo rozbor zpracoval (bílý / černý).

Arbitr: Kočí Vladimír 700 30 Ostrava 30, Volgogradská 30

e-mail: koci@skscr.cz