Ubytování Kunžak Strmilov Komorník

Sdružení korespondenčního šachu v České republice
Sdružení korespondenčního šachu v České republice


STARTOVNÍ LISTINA


Název turnaje: 7. mistrovství ČR čtyřčlenných družstev


1. liga 2006 –2007 – 3. šachovnice


Zkratka turnaje: 7. MČR – 4D – 1L – 3Š (uvádějte při korespondenci s rozhodčím a soupeři)

Zahájení turnaje: 01. 02. 2006

Ukončení turnaje: 31. 08. 2007


Poř. č. příjmení a jméno poštovní a e-mailová adresa narozen ELO VT


1. PŘÍVOZNÍK Luboš 169 00 Praha 69, Bolívarova 29 570202 2343 KM

LPsachy@centrum.cz

2. ALEXA Jaroslav 391 61 Opařany, Opařany č. 219 650504 2359 M alexajar@volny.cz

3. KROUŽEL Jaroslav 142 00 Praha 411, Hurbanova 1276 480122 2324 M krouzel@dpp.cz

4. KOVÁŘ Jan 110 00 Praha 1, Klimentská 26 591221 2247 KM jan.kovar@medicon.cz

5. ŘÍHA Jan 142 00 Praha 411, Novodvorská 1119/157 580305 2277 KM

riha.chess@tiscali.cz

6. ŠPLÍCHAL Josef 284 01 Kutná Hora 1, Fučíkova 328 490223 2242 KM

jospl@seznam.cz

7. BERAN Petr 736 01 Havířov 1, Mládí 14 620413 2212 KM

mat@emobil.cz

8. HRDÝ Roman 370 05 České Budějovice 5, M. Chlajna 19 621229 2260 KM

hrdy@elsatnet.cz

9. SVRŠEK Radomír 551 01 Jaroměř 1, Máchova 592 380825 2211 KM

r.svrsek@razdva.cz

10. CANIBAL Jaromír 734 01 Karviná 4, Okružní 867 471219 2255 KM

jaca1@volny.cz

11. KUCHTOVÁ Růžena 500 03 Hradec Králové 3, SNP 850 380516 2173 KM

kuchta.hk@seznam.cz

12. ČONTOŠ Václav 360 05 Karlovy Vary 5, Lad. Koubka 10 730116 2200 KM

vaclav.contos@seznam.cz

13. TRITA Stanislav 386 02 Strakonice, Luční 449 580603 2159 1.

stanislav.trita@worldonline.cz

14. PORTYCH Václav 500 12 Hr. Králové 12, J. Masaryka 1356 510617 2116 KM

vaclav.portych@tiscali.cz

15. PIRHALA Ladislav 708 00 Ostrava 8, Hlavní 31/1034 480814 2092 1.

ladislav.pirhala@volny.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koeficient turnaje: 2231Barvy kamenů: hráč číslo má bílé kameny s hráčem číslo

1 2 4 6 8 10 12 14

2 3 5 7 9 11 13 15

3 1 4 6 8 10 12 14

4 2 5 7 9 11 13 15

5 1 3 6 8 10 12 14

6 2 4 7 9 11 13 15

7 1 3 5 8 10 12 14

8 2 4 6 9 11 13 15

9 1 3 5 7 10 12 14

10 2 4 6 8 11 13 15

11 1 3 5 7 9 12 14

12 2 4 6 8 10 13 15

13 1 3 5 7 9 11 14

14 2 4 6 8 10 12 15

15 1 3 5 7 9 11 13


Hraje se jednokolově, podle Pravidel korespondenčního šachu v ČR pro hru klasickou poštou platných od 1. 1. 2006!Rozhodčí: Kukačka Václav 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Višňová 919

e-mail: vaclav.kukacka@tiscali.cz

http://sweb.cz/vaclav.kukacka


Odhadce: odhady zajišťuje vedoucí sboru odhadců SKŠ v ČR – p. Zdeněk Jeřábek.


Partie k odhadům zašle kapitán družstva rozhodčímu, a to nejpozději do 15. 9. 2007. Všechny podklady k odhadu předá hráč kapitánovi ve trojím vyhotovení.

V podkladech hráč neuvádí jména hráčů, ani se nepodepisuje a vyjadřuje se jen

slovy bílý / černý, aby byla zaručena anonymita odhadované partie u odhadců.  V záhlaví uvede, kdo rozbor zpracoval (bílý / černý).

Arbitr: Kočí Vladimír 700 30 Ostrava 30, Volgogradská 30

e-mail: koci@skscr.cz