Ubytování Kunžak Strmilov Komorník

Sdružení korespondenčního šachu v České republice
Sdružení korespondenčního šachu v České republice


STARTOVNÍ LISTINA


Název turnaje: 7. mistrovství ČR čtyřčlenných družstev


1. liga 2006 –2007 – 4. šachovnice


Zkratka turnaje: 7. MČR – 4D – 1L – 4Š (uvádějte při korespondenci s rozhodčím a soupeři)

Zahájení turnaje: 01. 02. 2006

Ukončení turnaje: 31. 08. 2007


Poř. č. příjmení a jméno poštovní a e-mailová adresa narozen ELO VT


1. SCHWARZ Jan 549 54 Police nad Metují, Hvězdecká 335 390725 2289 KM

schwarcz.ing@tiscali.cz

2. SÝKORA Josef 530 02 Pardubice 2, Palackého 2242 460316 2389 MŠ

mgrjs@seznam.cz

3. VOKOUN Jan 100 00 Praha 10, Kralická 7 480507 2400 --

vokounjan@seznam.cz

4. NOSEK Jaroslav 141 00 Praha 411, Pod Dálnicí 1236/7 500913 2252 KM

nosekjar@volny.cz

5. SEDLÁČEK Tomáš 170 00 Praha 7, Letohradská 854/22 670428 2189 KM

sedlacek.tomas@volny.cz

6. CHVOJKA Jaroslav 142 00 Praha 411, Ve Lhotce 902/6 500514 2261 KM

-------------------------

7. SOUDNÝ Jiří 736 01 Havířov 1, Jaroslava Seiferta 1246/6 640424 2355 M

jsoudny@volny.cz

8. BAREŠ Jiří 370 01 České Budějovice 1, Hlinská 30 560731 2211 KM

beposjirbar@volny.cz

9. ŠTIKA Václav 256 01 Benešov u Prahy, Nezvalova 1629 480914 2142 1.

vaclav.stika@tiscali.cz

10. GLASER Karel 370 04 České Budějovice 4, Plzeňská 39 440205 2159 KM

karel.glaser@mybox.cz

11. KUCHTA Jiří 500 03 Hradec Králové, SNP 850 310323 2252 KM

kuchta.hk@seznam.cz

12. KOŠEK Lubomír 357 35 Chodov u Karl. Var 1, Čapkova 771 431012 2043 1.

medikaprojekt@volny.cz

13. STEINHAUSER 378 53 Strmilov, Náměstí 6 880621 2000 --

Antonín as@strmilov.cz

14. CVAK Rudolf 155 21 Praha 517, Nedašovská 353 730131 2140 1.

-------------------------

15. BINAS Jindřich 708 00 Ostrava 8, Hlavní 44/854 320715 2079 M

chess.binas@volny.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koeficient turnaje: 2211Barvy kamenů: hráč číslo má bílé kameny s hráčem číslo

1 2 4 6 8 10 12 14

2 3 5 7 9 11 13 15

3 1 4 6 8 10 12 14

4 2 5 7 9 11 13 15

5 1 3 6 8 10 12 14

6 2 4 7 9 11 13 15

7 1 3 5 8 10 12 14

8 2 4 6 9 11 13 15

9 1 3 5 7 10 12 14

10 2 4 6 8 11 13 15

11 1 3 5 7 9 12 14

12 2 4 6 8 10 13 15

13 1 3 5 7 9 11 14

14 2 4 6 8 10 12 15

15 1 3 5 7 9 11 13


Hraje se jednokolově, podle Pravidel korespondenčního šachu v ČR pro hru klasickou poštou platných od 1. 1. 2006!Rozhodčí: Kukačka Václav 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Višňová 919

e-mail: vaclav.kukacka@tiscali.cz

http://sweb.cz/vaclav .kukacka


Odhadce: odhady zajišťuje vedoucí sboru odhadců SKŠ v ČR – p. Zdeněk Jeřábek.


Partie k odhadům zašle kapitán družstva rozhodčímu, a to nejpozději do 15. 9. 2007. Všechny podklady k odhadu předá hráč kapitánovi ve trojím vyhotovení.

V podkladech hráč neuvádí jména hráčů, ani se nepodepisuje a vyjadřuje se jen

slovy bílý / černý, aby byla zaručena anonymita odhadované partie u odhadců.  V záhlaví uvede, kdo rozbor zpracoval (bílý / černý).

Arbitr: Kočí Vladimír 700 30 Ostrava 30, Volgogradská 30

e-mail: koci@skscr.cz